Oxygenátor pro Domácí hospicovou péči

Oxygenátor pro Domácí hospicovou péči

Ředitelka Charity Šternberk Bc. Pavlína Vyvozilová převzala 11. května 2017 ve slavnostních prostorách radnice symbolický šek ve výši 30 tisíc Kč od ředitelky Tesca Šternberk Dagmar Pancové.

Slavnostního aktu byl přítomen starosta města Ing. Stanislav Orság. Z prostředků daru bude zakoupena speciální zdravotní pomůcka – oxygenátor, tím dojde ke zkvalitnění služeb pro osoby v terminálním stavu nemoci.

Občané Šternberka a okolí hlasovali v soutěži „ Vy rozhodujete, my pomáháme“, kterou organizuje Nadační fond Tesco.

Velké poděkování míří do NF Tesca i vedení Tesca ve Šternberku, se kterými máme velmi pěknou a dlouhodobou spolupráci.

Domácí hospicovou péči provádíme nejčastěji u klientů v terminálním stádiu onkologických onemocnění. Poskytujeme poradenství rodinám klientů, jak o nemocného pečovat, psychickou podporu v tíživé situaci, nabízíme zapůjčování kompenzačních pomůcek, speciální pomůcky. Cílem komplexní péče je zmírnit utrpení a zajistit maximální pohodlí klienta a jeho doprovázení v závěru života. Z projektu bude zakoupena speciální pomůcka – oxygenátor.

Chceme nechat důstojně dožít v domácím prostředí nevyléčitelně nemocné osoby s respektem k jejich lidské důstojnosti a to bez bolestí s prostředky paliativní medicíny. Tím splnit i přání klienta a jeho rodiny, aby mohl poslední dny života strávit mezi svými nejbližšími.

Projekt je jedinečný svými možnostmi a nesrovnatelný s péčí ve zdravotnických zařízeních. Navíc zapojujeme rodinu, velkou roli hraje multidisciplinární tým charitních pracovníků od všeobecných sester, sociálního pracovníka přes pečovatelky až po pastorační asistentku, kněze či psychologa.

Nadační fond Tesco   Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme!   Vy rozhodujete, my pomáháme!