Charitní pečovatelská služba

 

Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelů, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné nemohou dočasně postarat. Službu zajišťujeme v domácnosti uživatelů.

        

Co Vám nabízíme:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  

Fakultativní služby:

  • dohled nad dospělou osobou
  • přeprava uživatele autem pečovatelské služby

 

Pro koho tady jsme:

  • uživatele se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
  • seniory se sníženou soběstačností v základních dovednostech z důvodu věku, zejména sníženou schopností zajistit péči o svou osobu a domácnost

 

Cíl projektu:

Cílem pečovatelské služby je zlepšení kvality života seniorů a osob se zdravotním postižením, umožnit uživatelům žít v domácím prostředí, předcházet nepříznivým důsledkům stáří, nemoci a předčasnému stárnutí - a to sociální integrací, aktivizací a vytvářením různých příležitostí s cílem zachování kvality života.

 

Principy:

K základním principům služby patří podpora soběstačnosti, respektování individuality, respektování práva uživatele na soukromí, volbu a vlastní rozhodnutí, zachování důstojnosti uživatele. Je kladen velký důraz na individuální sociální práci, poradenství a práci s rodinou uživatele, podporu duchovních potřeb a oprávněných práv a zájmů uživatele.

 

Ceny služby jsou stanoveny dle platné legislativy (vyhláška č. 505/52006 Sb.) Ceník bude předán zájemcům o službu při prvním kontaktu.

 

Všechna střediska Charity Šternberk poskytující Charitní pečovatelskou službu,
jsou financována z dotace Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj