Jiloro-Srdíčko

 

Poslání:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Jiloro - Srdíčko ve Šternberku, na Uničovsku a Litovelsku je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které jsou dlouhodobě v obtížné sociální situaci. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny, která problematickou situaci nezvládá překonat bez pomoci. Služby jsou poskytovány bezplatně, ambulantně nebo v domácím prostředí rodiny.

 

Cíle:

 • pomoc při získání, udržení nebo zvýšení kompetencí rodiny k výchově a péči o dítě
 • pomoc při získání, udržení nebo zvýšení kompetencí rodiny řešit svou nepřznivou sociální situaci
 • podpora zapojení rodin do života společnsti

 

Komu je služba určena:

Sociálně znevýhodněným rodinám s dítětem ze Šternberka, Uničovska a Litovelska, jehož biologický, psychický a sociální vývoj je ohrožen.

Ambulantní služba (poskytována pouze ve Šternberku)

- pro děti od 0 do 3 let v doprovodu rodiče

- děti od 3 do 8 let (do nástupu do ZŠ) možný doprovod rodiče

Terénní služba (poskytována ve Šternberku, Uničovsku a Litovelsku)

- pro rodiny s dětmi do 18 let

 

Co Vám nabízíme:

 • dopomoc při nácviku rodičů při přípravě dětí na vstup do školy nebo školky a udržení se v ní
 • dopomoc při hledání práce, bydlení
 • doprovod na úřady, k lékaři, do škol, k odborníkům
 • pomoc při vyřizování dokladů, dávek, zprostředkování návazných služeb ...
 • základní sociální poradenství

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • zachování lidské důstojnosti
 • respektování individuality
 • práce s celou rodinou
 • podpora a motivace
 • boj s předsudky ve společnosti
 • podpora duchovních potřeb

 

Kapacita:

AMBULANTNÍ SLUŽBA - 12 dětí denně

TERÉNNÍ SLUŽBA - okamžitá kapacita - Šternberk 2 klienti, Uničovsko 2 klienti, Litovelsko 2 klienti

 

Provozní doba:

AMBULANTNÍ SLUŽBA je provozována v pracovní dny v pondělí - čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin. V období od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 je ambulantní služba provozována ve dnech pondělí - čtvrtek pouze od 8.00 do 13.00 hodin.

TERÉNNÍ SLUŽBA se poskytuje po dohodě s klientem:

Šternberk: pondělí - čtvrtek        8:00 - 16:00 hodin

                     pátek                          8:00 - 11:00 hodin

Uničovsko: úterý - středa            8:00 - 16:00 hodin

                      pátek                         8:00 - 11:00 hodin dle potřeby

Litovelsko: pondělí, čtvrtek         8:00 - 16:00 hodin

                      pátek                         8:00 - 11:00 hodin dle potřeby

Po předchozí domluvě může být terénní služba poskytnuta i v jiný pracovní den.

 

Služby jsou poskytovány zdarma, rodiče přispívají v ambulantní službě

pouze na celodenní stravu 21 Kč.

 

Služba je financována z dotace Evropské unie a z dotace Města Šternberk.

  IPOK              Šternberk - kopie

 cedulka-pro-poskytovatele-soc-sluzeb-sas