25 let Charity Šternberk

25 let Charity Šternberk

Přijďte s námi oslavit 25. výročí založení Charity Šternberk. Oslavy budou zahájeny v pátek dne 23. 9. 2016, kdy ve všech střediscích (ve Šternberku, Uničově i v Litovli) bude Den otevřených dveří. Hlavním bodem oslav bude v sobotu dne 24. 9. 2016 X. Benefiční koncert se skupinou HRADIŠŤAN a Jiřím Pavlicou. Zakončení oslav proběhne v neděli dne 25. 9. 2016 slavnostní mší svatou v kostele Zvěstování Panny Marie za přítomnosti televize NOE.

Charita ČR: 7,5 tisíc zaměstnanců, téměř 60 tisíc dobrovolníků, 1 204 služeb v ČR a pomoc do 34 zemí

Jindřich Štreit: Náruč (z cyklu Kde domov můj)

Nezisková organizace Charita ČR, působící zejména v sociálně zdravotní oblasti, provozovala v roce 2015 celkem 1 204 služeb a evidovala více než 105 000 registrovaných klientů – nejčastěji šlo o seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, rodiny v nouzi a osoby bez domova. Tato čísla předkládá Charita ČR v čerstvě zveřejněné výroční zprávě.

Vy rozhodujete, my pomáháme - výsledky

Předání šeku v Litovli

Program na podporu místních projektů napříč Českou republikou pod názvem “„Vy rozhodujete, my pomáháme", který  byl letos opět realizován obchodním řetězcem TESCO společně s Nadačním fondem Tesco již vyhlásil výsledky.

Vy rozhodujete, my pomáháme

Vy rozhodujete, my pomáháme

Tesco podporuje projekty, na kterých záleží místním obyvatelům. Program na podporu místních projektů napříč Českou republikou pod názvem “„Vy rozhodujete, my pomáháme" je realizován obchodním řetězcem TESCO společně s Nadačním fondem Tesco. Celkem bude rozděleno 2,7 milionů korun mezi 90 organizací po celé České republice na podporu projektů, které budou pro místní obyvatele důležité. Za každou transakci v obchodech TESCO obdrží zákazníci jeden žeton na podporu svého oblíbeného neziskového projektu. Každá vítězná nezisková organizace obdrží 30 000 korun. Svým hlasem můžete podpořit i naši organizaci. Hlasovat můžete od 11. května do 7. června 2016.

ČSOB pomáhá regionům

Charita Šternberk - středisko Uničov uspěla v projektu ČSOB pomáhá regionům v tak trochu netradičním projektu, ve kterém prosí veřejnost o pomoc. Tento program je založen hlavně na sousedské sounáležitosti a na těch, kteří Charitu a naši práci znají.

JARNÍ BAZÁREK v Uničově

Jarní bazárek v Uničově

Ve dnech 22. – 23. dubna 2016 jsme uspořádali náš první jarní bazárek. Uskutečnil se v prostorách charitního šatníku střediska Uničov na Olomoucké ulici. Nabídli jsme veřejnosti za symbolickou cenu oblečení pro děti i dospělé, hračky, knížky, nádobí do kuchyně a další. Z této akce se nám podařilo z darů přítomných po korunkách nasbírat částku 2 205 Kč, kterou použijeme na charitní projekty. Další bazárek plánujeme na léto.

 

 

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Tento den je příležitostí k vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a připomenutí jejího přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni. Světový den sociální práce byl vyhlášen Organizací spojených národů před třiceti lety a koná se vždy třetí úterý v březnu. Letos ho slavíme 15. března. Charita ČR připravila se svými zaměstnanci a pro své zaměstnance krátké video s anketou. 

 

Nespravedlivý systém financování sociálních služeb poškozuje celou naši společnost

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Ačkoli se stále více našich spoluobčanů dostává z důvodu stáří, nemoci či kvůli ztrátě zaměstnání, dluhům a rozvodu manželství do tíživé životní situace, nejsou neziskové organizace, které jim z osobních trablů pomáhají, sami řádně zabezpečeny a jejich zaměstnanci žijí často v napětí a nejistotě. Na tento rozpor, zapříčiněný současným dotačním systémem, upozornil 3. března ředitel Charity ČR Lukáš Curylo při setkání s premiérem České republiky Bohuslavem Sobotkou.

Výstava - UZEL V ŽIVOTĚ

Výstava - UZEL V ŽIVOTĚ

Vernisáž výstavy proběhne v prostorách Městských kulturních zařízení - v Přednáškovém sále dne 6. dubna 2016 v 17.00 hodin. Autorem fotografií je velmi známý fotograf prof. Mgr. Jindřich Štreit, který se sociální tématice a problematice bezdomovectví věnuje dlouhodobě.

Výstava bude zpřístupněna pro veřejnost do konce června 2016.

Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku

Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku

Charita Šternberk se připojila k materiální sbírce vyhlášené Diecézní charitou Brno prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc na pomoc uprchlíkům v Řecku. Sběrná místa jsou ve všech střediscích Charity Šternberk. Diecézní charita Brno, s pověřením Charity ČR, vyhlásila sbírku v pondělí 15. února 2016.