ČSOB pomáhá regionům - podpora Charitní poradny NEDLUŽÍM

ČSOB pomáhá regionům - podpora Charitní poradny NEDLUŽÍM

Charita Šternberk uspěla v projektu „ČSOB pomáhá regionům“. Za Olomoucký kraj soutěžíme s projektem „Odborná a bezplatná cesta z dluhové pasti“.

Na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz najdete projekty a jejich prezentační videa. Stránky umožňují  přímé poslání daru našemu projektu. Finanční částku lze také přímo zaslat na přidělený účet našeho projektu: 101 7777 101/0300, variabilní symbol: 20186202.

Sbírka probíhá od 6.12.2018 do 7.1.2019. Dle výše příspěvků přidá ČSOB svůj dar.

Veškeré prostředky budou použity na chod Charitní poradny Nedlužím.

Všem, kteří nás podpoří, předem DĚKUJEME!

Na vámi zaslaný dar mohu vystavit Potvrzení o přijetí daru.

 

O projektu

O službu Charitní poradny Nedlužím projevilo zájem už 750 osob. Službu poradny poskytujeme ve třech regionech Olomouckého kraje. Charitní poradna Nedlužím poskytuje pomoc osobám zejména v dluhové pasti, ale dokáže pomoci i s dalšími problémy. Naši odborní poradci mohou lidem pomoci zastavit nemorální úroky, rozkrýt, že dluh není oprávněný. Jsme schopni podat odpor, napsat odvolání k soudu, ale i pomoci se zastavením exekuce. Podáváme návrhy na povolení oddlužení. Pro ještě vyšší kvalitu služby spolupracujeme s advokátem, který naše klienty v případě potřeby, zastupuje u soudů i věřitelů. Za poslední rok advokát ušetřil 28-ti klientům částku přes 2 miliony korun. Dluhové problémy tady jsou a počet osob a rodin v dluhové pasti narůstá! Jen v Olomouckém kraji je 50 tis. osob v exekuci a z toho má 60 % těchto osob více jak tři exekuce. V regionech města Uničov, Šternberk a Litovel se jedná o více jak 5 tis. osob v exekuci a 20% má více jak tři exekuce. Bohužel jsou v exekuci i nezletilé děti a senioři nad 65 let. Jsou to alarmující čísla. Jediné co pro naši práci potřebujeme, jsou odborní poradci, technické vybavení a zázemí pro nás i klienty.

Tuto vysoce odbornou službu považuji ve spektru našich poskytovaných služeb za velmi důležitou a z hlediska finančního zajištění potřebuje pomoc ochotných dárců.

Bc. Pavlína Vyvozilová