Jak dopadla Národní potravinová sbírka?

Jak dopadla Národní potravinová sbírka?

11. 11. 2017 byl dnem Národní potravinové sbírky. Akce se účastnili poprvé všechna tři střediska Charity Šternberk. Do akce se zapojilo 31 dobrovolníků a 26 pracovníků Charity. Sbírka proběhla v Hypermarketu Tesco Šternberk a Uničov a v Bille Litovel.

Pracovníci charity, dobrovolníci a pracovníci obchodních řetězců vybrali pro potřebné osoby v Uničově 1.570 Kg, ve Šternberku 1.385 Kg a v Litovli 518 Kg trvanlivých potravin a drogerie.

Je to nádherný výsledek, který lidem v nouzi, ohroženým dětem, seniorům, zdravotně postiženým, matkám samoživitelkám a dalším pomůže přímou formou v jejich těžké životní situaci.

Středisko Uničov předalo třetinu své sbírky Fondu ohrožených dětí – Klokánku v Dlouhé Loučce. Středisko Šternberk předá část sbírky Azylovému domu v Dalově. Veškerá další pomoc se bude rozdělovat během roku na základě potřebnosti a spolupráce jednotlivých osob a rodin přímo ve střediscích Charity.

Všem pracovníkům marketů a zejména všem dobrovolníkům patří naše velké poděkování, za ochotu ve svém osobním volnu pomoci dobré věci. V neposlední řadě patří naše díky všem Vám, kteří jste se do akce zapojili!

Bc. Dana Vrzalíková, DiS.

NPS Litovel - obchodní řetězec BillaNPS Uničov - obchodní řetězec TescoNPS Šternberk - obchodní řetězec TescoNPS Šternberk - TescoNPS Šternberk - naplněný sklad po ukončení sbírky