Nové auto pro "sestřičky"

Nové auto pro "sestřičky"

V rámci projektu „Domácí zdravotní péče – Domácí hospicová péče“ jsme získali dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 195 000,- Kč na nákup osobního automobilu Škoda Fabia pro službu Domácí zdravotní a hospicové péče ve středisku Šternberk.

Domácí zdravotní péče poskytuje péči léčebnou, preventivní, ošetřovatelskou a rehabilitační. Je poskytována na základě ordinace praktického lékaře nebo na základě indikace nemocničního zařízení. Péče je poskytována formou návštěvní služby u nemocného. Odborné výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Domácí hospicová péče je poskytována především onkologicky nemocným pacientům. V případě potřeby můžeme nabídnout také péče sociální, včetně sociálního poradenství. Dle zájmu pacienta či rodiny duchovní doprovázení. Služba pomáhá pacientům v terminálním stadiu nevyléčitelných nemocí důstojně dožít v domácím prostředí, při respektování jejich lidské důstojnosti. Je poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Abychom mohli ke klientům dojíždět, je třeba vozový park udržovat v dobrém technickém stavu, často je třeba vozový park i obměnit.

Pro usnadnění péče o klienta v domácím prostředí nabízíme také zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací postel, antidekubitní matrace, toaletní židle aj.), ke zmírnění dechových potíží máme k dispozici přenosné koncentrátory kyslíku, odsávačky hlenů a pro zajištění celkové péče řadu specializovaných pomůcek. Ošetřovatelské intervence prováděné přímo u klienta vycházejí z ordinací ošetřujícího, nebo praktického lékaře, se kterým jsme v neustálém kontaktu. Odbornou ošetřovatelskou péči terminálně nemocným klientům poskytují všeobecné sestry, které jsou zaškoleny v této problematice a informace si doplňují účastí na odborných seminářích.

DZP/DHP - nové auto pro sestřičky

Naše poděkování za podporu a rozvoj Domácí hospicové péče patří vedení Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj