Obyvatelé azylového domu jsou v náhradním ubytování

Požár azylového domu v Dalově

Po tragické události v Dalově zajistilo město pro evakuované klienty ubytování v azylových domech v Olomouci, Přerově a Kroměříži, kde jim bylo nabídnuto vybavení a zařízení v obdobném rozsahu jako v Dalově.

Ve spolupráci se zaměstnanci sociálně právní ochrany, šternberskou charitou, úřadem práce a dalšími zaměstnanci města se podařilo zajistit základní vybavení a oděvy všem evakuovaným osobám a všichni jsou již přemístěni do náhradních ubytování.

 

Vzhledem k tomu, že jsou nyní klienti umístěni ze Šternberka do jiných zařízení, mají s sebou potřebné věci a další jim budou poskytnuty v místě nového ubytování, není nutné organizovat sbírku ošacení, hygienických potřeb, hraček apod.

Všem lidem, kteří nabízeli pomoc materiální i finanční vedení města velmi děkuje za projevený zájem. Oděvy, obuv, hračky a kancelářské potřeby je možné doručit do charitního šatníku ve Šternberku, kde bude použito pro další potřebné osoby.“ 

Kontakt zde: Charita Šternberk

 

Charita Šternberk se v rámci pomoci při Mimořádné události podílí na zajištění materiální sbírky zasaženým osobám ve spolupráci s městem Šternberk. Případní dárci mohou výše uvedený materiál odevzdat v Charitním šatníku ve Šternberku, Opavská 13 v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.

Všem dárcům upřímně děkujeme!

Koordinátor pro Mimořádné události

Bc. Kamil Jaroš