Poděkování Tříkrálovým koledníčkům

Poděkování Tříkrálovým koledníčkům
Děkujeme za koledování!

Otec arcibiskup Jan Graubner poslal farnostem toto poděkování, které nejlépe vyjadřuje i naše díky:

„Drazí bratři a sestry, píšu Vám, abych upřímně poděkoval za Tříkrálovou sbírku, která se v naší diecézi konala letos už po dvacáté. Především děkuji všem koledníkům, ale stejně tak i všem rodičům a organizátorům i spolupracovníkům této akce a samozřejmě všem štědrým dárcům. Zatímco v minulém roce se v diecézi vybralo přes 28 milionů korun, letos přes 29. Díky Vaší pomoci může Charita především ve Vašem okolí pořídit věci potřebné k zajištění kvalitní služby, ale také pomáhat potřebným ve světě. Všichni tak máte svůj podíl na díle lásky, které vidím jako projev živé víry a dobré svědectví evangelia. Peněžní výnos sbírky je pro Charitu důležitý, ale nemenší význam má služba koledníků, kteří ve vánoční době roznášejí lidem radost z Boha, který nás miluje tak, že se kvůli nám stal člověkem. Uchovejme si tuto radost z Boha a dopřávejme lidem v našem okolí zakoušet radost z Boha po celý rok.“

Tříkrálová sbírka ve městě Šternberk a většině obcí Šternberska proběhla v sobotu 5. ledna 2019. Vedoucí skupinek k sobě přibrali tři krále, aby společně se zpěvem Tříkrálové koledy nesli a přáli požehnání do celého nadcházejícího roku. Jako každý rok předávali cukříky a kalendáře a psali posvěcenými křídami na dveře K+M+B+2019. I v tomto nápisu je skryté přání požehnání, protože písmena jsou začátkem latinských slov „Christus mansionem benedicat“, tj. „Kristus požehnej tomuto domu“.

Někteří koledníci jsou už v koledování zběhlí a vy je možná také znáte, protože pravidelně koledují ve vašich končinách. Jiní jsou nováčky a nevědí, co čekat. I pro ně to však byla nezapomenutelná zkušenost. Přišli nadšení ze společně prožitého dne i ze vzájemných setkání.

Poté, co obešli svůj šternberský „rajón“, na ně čekalo občerstvení, které připravily pracovnice Charity. Za odměnu dostal každý koledník, ať ve Šternberku nebo na vesnicích, vstupenku na film „Králíček Petr“, který se promítal v MKZ Šternberk v neděli 13. 1. 2019. Na vesnicích byla organizace akce individuální. Velký dík patří vám všem, kdo jste se zapojili.

A na závěr – děkujeme všem, kteří jste opět přijali koledníky do svého domu a obdarovali je. Obdarovali jste je i sebe radostí ze setkání a svojí štědrostí jste pomohli potřebným. Také děkujeme všem, kteří pomohli svým časem a svojí službou při chystání sbírky, a všem, kdo nás zahrnovali do modliteb.

Mgr. Jana Sládková - pastorační asistentka

Tříkrálová sbírka 2019Tříkrálová sbírka 2019Tříkrálová sbírka 2019Tříkrálová sbírka 2019Tříkrálová sbírka 2019Tříkrálová sbírka 2019