Sociální automobil

Sociální automobil

Před rokem jsem přijala nabídku do projektu „sociální automobil“ od Kompakt s.r.o. z Poděbrad. Jedná se o reklamní agenturu, která zajistí dostatek finančních prostředků, zakoupí osobní automobil  s polepy log a  předá veřejně prospěšné organizaci. V případě Charity Šternberk na pomoc seniorům, kterým poskytujeme pomoc a podporu v rámci Charitní pečovatelské služby (CHPS) v mikroregionu Šternbersko.

Marie a Petr Ježkovi, jako manageři společnosti, oslovili soukromé dárce, organizace, obce i vedení města Šternberka. Do projektu se zapojilo více než 50 dárců a ve středu 11. října 2017 jsem na nádvoří naší charity převzala klíče a dokumenty k osobnímu automobilu Dacia Dokker. Slavnostního předání byl přítomen starosta města Ing. Stanislav Orság, starostové obcí, sponzoři, vedoucí  CHPS - sociální pracovnice Bc. Barbora Bernátová a zástupce pečovatelek.

Moje poděkování patří všem, kteří touto formou přispěli ke zkvalitnění pečovatelské služby. Jejím cílem je zajistit dostatečnou  péči o osobu seniora  a také pomoci s péčí o jeho domácnost a to vše formou terénní služby v jeho přirozeném prostředí. Poděkování si zaslouží i pracovnice z týmu které připravily  občerstvení pozvaným hostům a také se jim věnovaly v osobních rozhovorech.

                                                                                                                                                                                                                        Bc. Pavlína Vyvozilová, ředitelka