Tříkrálová sbírka - výsledky koledování

Koledníci TS 2018

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky Charity Šternberk (včetně středisek Uničov, Litovel a Bohuňovice) byl opravdu překvapivý. Bylo vykoledováno celkem neuvěřitelných 1 669 913 Kč.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem koledníčkům, kteří věnovali svůj volný čas a pomohli nám tuto sbírku realizovat a zejména také Vám dárcům, kteří jste byli letos tak štědří!!!

Hlavní záměr pro využití Tříkrálové sbírky je pokračovat v přímé pomoci lidem, kteří se ocitají v nouzové či krizové situaci a podpora nemocných seniorů, prostřednictvím Domácí zdravotní péče - Domácí hospicové péče.

Rozpis výnosu dle jednotlivých středisek:

Středisko

Počet pokladniček

Výnos

ŠTERNBERK

96

426 533,- Kč

UNIČOV

125

517 355,- Kč

LITOVEL

125

614 995,- Kč

BOHUŇOVICE

29

111 030,- Kč

CELKEM

375

1 669 913,- Kč