Naše projekty

  • Stavební úpravy objektu Charita Šternberk, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011295Stavební úpravy objektu Charita Šternberk

  • Rozšíření Charitní terénní práce pro zdravotně a sociálně znevýhodněné v regionu MAS Moravská cesta, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012465Rozšíření charitní terénní práce pro zdravotně a sociálně znevýhodněné

  • Charita Šternberk posílí 6 sociálních služeb pro seniory a sociálně vyloučené a cílí na snížení energetické náročnosti, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016507Charita Šternberk posílí 6 sociálních služeb pro seniory a sociáolně vyloučené a cílí na snížení energetické náročnosti

Nebyly nalezeny žádné položky.