Podpora Charity Šternberk

Chcete-li finančně podpořit činnost Charity Šternberk, můžete tak učinit prostřednictvím daru na účet organizace číslo 1802861309/0800. Účet je veden u České spořitelny a.s., pobočky Šternberk.