SAS Jiloro-Srdíčko

 Podpořeno v rámci projektu MAS - Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku,    
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0./0.0./16_47/0006954.

Evropská unie                           Moravská cesta

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Jiloro - Srdíčko na Šternbersku, Uničovsku a Litovelsku je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny, která problematickou situaci nezvládá překonat bez pomoci. Služby jsou poskytovány bezplatně, ambulantně nebo v domácím prostředí rodiny.

Cíle:

 • pomoc při získání, udržení nebo zvýšení kompetencí rodiny k výchově a péči o dítě
 • pomoc při získání, udržení nebo zvýšení kompetencí rodiny řešit svou nepřznivou sociální situaci
 • podpora zapojení rodin do života společnsti

Komu je služba určena:

 • sociálně znevýhodněným rodinám s dítětem do 18 let ze Šternberska, Uničovska a Litovelska, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé situace
 • rodiči, který usiluje o návrat dítěte do rodiny
 • rodiči, který usiluje o kontakt s dítětem
 • těhotné ženě
 • osobě, která má soudně svěřené dítě do své péče

Co Vám nabízíme:

 • dopomoc a podpora při získání rodičovských dovedností, pomoc při práci s dětmi
 • dopomoc při hledání práce, bydlení
 • doprovod na úřady, k lékaři, do škol, k odborníkům
 • pomoc při vyřizování dokladů, dávek, zprostředkování návazných služeb ...
 • základní sociální poradenství

Kapacita:

AMBULANTNÍ SLUŽBA - okamžitá kapacita na jednotlivých pobočkách: 2 klienti

TERÉNNÍ SLUŽBA - maximální okamžitá kapacita souběžně na všech pobočkách: 4 klienti

Provozní doba:

AMBULANTNÍ SLUŽBA

pondělí                      8:00 - 9:00 hodin                

TERÉNNÍ SLUŽBA se poskytuje po dohodě s klientem:

pondělí, čtvrtek         8:00 - 16:00 hodin

pátek                         8:00 - 12:00 hodin

Po předchozí domluvě může být terénní i ambulantní služba poskytnuta i v jiný pracovní den.

Kontaktujte nás:

V roce 2019 službu podpořili:

Olomoucký kraj