Charitní pečovatelská služba

 

Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelů, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné nemohou dočasně postarat. Službu zajišťujeme v domácnosti uživatelů.

        

Co Vám nabízíme:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  

Fakultativní služby:

  • přeprava uživatele autem pečovatelské služby

 

Pro koho tady jsme:

  • uživatele se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
  • seniory se sníženou soběstačností v základních dovednostech z důvodu věku, zejména sníženou schopností zajistit péči o svou osobu a domácnost

 

Cíl projektu:

Cílem pečovatelské služby je umožnit svým uživatelům žít v domácím prostředí, a to prostřednictvím pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, pomoci při zajištění chodu domácnosti, nebo prostřednictvím zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Principy:

K základním principům služby patří podpora soběstačnosti, respektování individuality, respektování práva uživatele na soukromí, volbu a vlastní rozhodnutí, zachování důstojnosti uživatele. Je kladen velký důraz na individuální sociální práci, poradenství a práci s rodinou uživatele, podporu duchovních potřeb a oprávněných práv a zájmů uživatele.

 

Ceny služby jsou stanoveny dle platné legislativy (vyhláška č. 505/52006 Sb.) Ceník bude předán zájemcům o službu při prvním kontaktu.

 

Podpořeno v rámci projektu MMR "Zvyšování dostupnosti charitních služeb na Uničovsku a Šternbersku pro sociálně vyloučené osoby", registrační číslo: CZ.06.2.56./0.0/0.0/16-040/0002220.

EU IROP+MMR

Všechna střediska Charity Šternberk poskytující tuto službu pravidelně financují:

Olomoucký kraj              Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

"Podpořeno z programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové"

VDV