Charitní poradna NEDLUŽÍM

 

Charitní poradna NEDLUŽÍM - pro mikroregion Litovelsko je podpořena:

OPZ

Projekt: Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006954

Moravská cesta

Charitní poradna NEDLUŽÍM - pro mikroregion Uničovsko a Šternbersko je podpořena:

EU IROP+MMR

Projekt: Zvyšování dostupnosti charitních služeb na Uničovsku a Šternbersku pro sociálně vyloučené osoby CZ.06.2.56./0.0/0.0/16-040/0002220

 

Co nabízíme:

Posláním sociální služby “Charitní poradny Nedlužím!“ je kontaktovat a navázat spolupráci s lidmi v mikroregionu Uničovska, Litovelska a Šternberska ambulantní i terénní formou, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, zejména následkem dluhového problému. Poskytované odborné poradenství vede ke stabilizaci tíživé situace a znovu začlenění do společnosti. Cílem je společně nalézt vhodný postup k řešení situace.

 

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, zejména se jedná o osoby či rodiny s dluhovým problémem.

Věková hranice - služba je určena osobám od 19 let věku - nad 80 let věku.

Cílovou skupinou jsou osoby i rodiny s dluhovým i sociálním problémem v tíživé životní situaci (osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy).

 

Principy:

 • bezplatnost poradenství (poradenství je poskytováno zdarma)
 • zaručení anonymity klientům/zájemcům o službu (klienti nepředkládají žádné průkazy totožnosti, není po nich požadováno celé jméno, informace o návštěvě zůstávají pouze mezi klientem a pracovníkem)
 • zachovávání lidské důstojnosti (poskytované poradenství vede k důstojnějšímu životu, povzbuzení jedince, náhledu na životní situaci, zlepšení životní situace atd.)
 • samostatné rozhodování klienta a individuální přístup (klienta podporujeme v odpovědnosti za svůj život, přistupujeme k němu vždy jako k individuální osobnosti)
 • transparentnost služby (informace o službě a jejím financování jsou k dispozici široké veřejnosti na webových stránkách a ve Výroční zprávě)
 • návaznost služby (služba spolupracuje s dalšími sociálními i veřejnými službami, nabízí odkazy i zprostředkování služeb)
 • flexibilita služby (reagujeme na potřeby klienta či klientů)

 

Cíl:

Primárním cílem je poskytovat poradenství ambulantní a terénní formou pro lidi v tíživé sociální situaci a sociálně vyloučené, zejména v důsledku dluhové problému. Cílem služby je společně najít možnosti řešení dané situace, které povedou ke stabilizaci situace jedince či rodiny a k návratu do společnosti.

 

Dílčí cíle, v návaznosti na hlavní cíl jsou:

 • orientace v dluhovém problému
 • zvyšování finanční gramotnosti
 • zlepšení vazeb v okolí jedince
 • podpora a motivace k překonání tíživé situace

 

Činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odkazy a zprostředkování, informační servis, doprovod, volný internet)
 • sociálně terapeutická činnost poradenství zejména v oblasti práva - oblast  dluhové problematiky, poradenství v oblasti sociálních systémů
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (první jednání a zahájení spolupráce, individuální konzultace a základní krizová intervence)

 


 

Financována z dotace Olomouckého kraje

Olomoucký kraj