Charitní S.O.S. byt

 

Charita Šternberk středisko Uničov pracuje s lidmi v tíživé životní situaci v různých sociálních službách:

  • Nízkoprahové denní centrum SCHOD (lidé bez přístřeší)
  • Sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi (vyloučené rodiny)
  • Odborné sociální poradenství (lidé v dluhové pasti)

Stává se, že klienti těchto služeb mohou nečekaně přijít o střechu nad hlavou. Chceme předcházet propadu na ulici. Proto jsme v roce 2016 zakoupili Charitní S.O.S. byt, který jsme odkoupili od města Uničova.

Projekt Charitního S.O.S. bytu je koncipován, jako rychlé zajištění bydlení pro osoby, které se ocitly nečekaně bez přístřeší, zejména pak pro matky samoživitelky a rodiny s dětmi. Smlouva o užívání bytu je vždy na dobu určitou.

O užívání bytu je nutné požádat formou žádosti o byt. Žádost je k dispozici na středisku Uničov, Šternberská 497, Uničov 783 91.

Kontaktní osobou je: Bc. Pavla Jarošová

E-mail: poradna.unicov@sternberk.charita.cz

Mobil: 605 314 434

 

Na přidělení bytu není žádný právní nárok, žádost je hodnocena na základě stanovených kritérii.

 

 

Podpořeno z programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

VDV_logo_2014

Dofinancováno ze zdrojů Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka