Domácí hospicová péče

 

Domácí hospicová péče Charity Šternberk je součástí domácí zdravotní péče. Pomáhá pacientům v terminálním stadiu nevyléčitelných nemocí důstojně dožít v domácím prostředí, při respektování jejich lidské důstojnosti. Cílem je minimalizace dyskomfortu a maximální respekt k blížícímu se konci každého lidského života.
 
Pracovníci domácí hospicové péče pomáhají nevyléčitelně nemocným zůstat poslední dny jejich života doma v kruhu svých blízkých, bez bolesti a při respektování jejich lidské důstojnosti. V této finální fázi života je vedle péče o tělo důležité také naslouchání, rozhovor s nemocným nebo i jen vědomí přítomnosti blízké osoby. Na odchod svého člena se tak může připravovat i rodina. Stále více rodin má přání postarat se o svého blízkého nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí.


Zajišťujeme komplexní péči, včetně potřebných pomůcek. Nemocným a jejich rodinám se v tom snažíme být co nejvíc nápomocni. Péči zajišťujeme v součinnosti s rodinnými příslušníky, v domácím prostředí pacienta. Samozřejmostí je také odborné poradenství a lidská blízkost. Vedle odborné domácí zdravotní péče, je nemocnému a rodině nabízena také pomoc sociálního pracovníka, pečovatelská služba. Nemocným a jejich rodinám zprostředkují pracovnice i konzultaci s pastoračním pracovníkem nebo v případě zájmu o doprovázení také kontakt s duchovním. Tým se aktivně odborně vzdělává a intenzivně spolupracuje s praktickými lékaři a lékaři z odborných ambulancí. Ošetřovací návštěvy probíhají pravidelně ve všední dny i o víkendech a v případě potřeby na zavolání kdykoliv.


Hospicovou péči provádíme nejčastěji u klientů v terminálním stadiu onkologických onemocnění. Poskytujeme také poradenství rodinám klientů jak o nemocného pečovat, psychickou podporu v tíživé situaci, nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací postel, antidekubitní matrace, toaletní židle aj.), ke zmírnění dechových potíží máme k dispozici přenosné koncentrátory kyslíku, odsávačky hlenů a pro zajištění celkové péče řadu specializovaných pomůcek. Ošetřovatelské intervence prováděné přímo u klienta vycházejí z ordinací ošetřujícího, nebo praktického lékaře, se kterým jsme v neustálém kontaktu. Odbornou ošetřovatelskou péči terminálně nemocným klientům poskytují všeobecné sestry, které jsou zaškoleny v této problematice a informace si doplňují účastí na odborných seminářích. Cílem všech těchto výkonů je zmírnit utrpení a zajistit maximální pohodlí klienta v rámci komplexní péče. Nejčastěji zajišťujeme prevenci a péči o predilekční místa, ošetřování kožních defektů, aplikaci analgetik, injekcí, infuzí, péči o dýchací cesty a další výkony dle aktuálního zdravotního stavu klienta. Důraz klademe na komunikaci s klientem a jeho rodinou, doprovázení.

 

V roce 2019 tuto službu podpořili:

Nadace AGROFERT

 

V roce 2018 tuto službu podpořili:

Olomoucký kraj