Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

Kompenzační pomůcku je možné si zapůjčit ve všech střediscích Charity Šternberk a to ve Šternberku, Uničově a v Litovli.

Ceník půjčovného