Jiloro-Srdíčko

 

SAS Jiloro-Srdíčko - pro mikroregion Litovelsko je podpořena:

OPZ

Projekt: Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006954

Moravská cesta

 

Poslání:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Jiloro - Srdíčko na Šternbersku, Uničovsku a Litovelsku je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny, která problematickou situaci nezvládá překonat bez pomoci. Služby jsou poskytovány bezplatně, ambulantně nebo v domácím prostředí rodiny.

 

Cíle:

 • pomoc při získání, udržení nebo zvýšení kompetencí rodiny k výchově a péči o dítě
 • pomoc při získání, udržení nebo zvýšení kompetencí rodiny řešit svou nepřznivou sociální situaci
 • podpora zapojení rodin do života společnsti

 

Komu je služba určena:

 • sociálně znevýhodněným rodinám s dítětem do 18 let ze Šternberska, Uničovska a Litovelska, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé situace
 • rodiči, který usiluje o návrat dítěte do rodiny
 • rodiči, který usiluje o kontakt s dítětem
 • těhotné ženě

 

Ambulantní služba (poskytována takto pouze ve Šternberku)

- pro děti od 0 do 3 let v doprovodu rodiče

- děti od 3 do 8 let (do nástupu do ZŠ) možný doprovod rodiče

Terénní služba (poskytována ve Šternberku, Uničovsku a Litovelsku)

- pro rodiny s dětmi do 18 let

 

Co Vám nabízíme:

 • dopomoc při nácviku rodičů při přípravě dětí na vstup do školy nebo školky a udržení se v ní
 • dopomoc při hledání práce, bydlení
 • doprovod na úřady, k lékaři, do škol, k odborníkům
 • pomoc při vyřizování dokladů, dávek, zprostředkování návazných služeb ...
 • základní sociální poradenství

 

Kapacita:

AMBULANTNÍ SLUŽBA - okamžitá kapacita 12 (v Uničově a Litovli 2)

TERÉNNÍ SLUŽBA - maximální okamžitá kapacita souběžně na všech pobočkách: 4 klienti (odvíjí se od počtu pracovníků)

 

Provozní doba:

AMBULANTNÍ SLUŽBA je provozována:

Šternberk: pondělí - čtvrtek        8:00 - 14:00 hodin

                     pátek                          8:00 - 11:00 hodin

Ambulantní služba na adrese Měsíční 3, 785 01 Šternberk bude poskytovaná v době 1. 7. – 31. 8. 2018 ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin, v pátek od 8.00 do 11.00 hodin.

V tuto dobu bude jako fakultativní služba zajištěno stravování - 1 svačina /4 Kč.

 

Uničov:       středa                         8:00 - 9:00 hodin

Litovel:       pondělí                       8:00 - 9:00 hodin

                   

TERÉNNÍ SLUŽBA se poskytuje po dohodě s klientem:

Šternberk: pondělí - čtvrtek        8:00 - 16:00 hodin

                     pátek                          8:00 - 11:00 hodin

Uničovsko: úterý - středa            8:00 - 16:00 hodin

                      pátek                         8:00 - 11:00 hodin dle potřeby

Litovelsko: pondělí, čtvrtek         8:00 - 16:00 hodin

                      pátek                         8:00 - 11:00 hodin dle potřeby

Po předchozí domluvě může být terénní služba poskytnuta i v jiný pracovní den.

 

Služby jsou poskytovány zdarma, rodiče přispívají v ambulantní službě

pouze na celodenní stravu 21 Kč.

 


 

SAS Jiloro-Srdíčko - pro mikroregion Šternbersko je podpořena:

OPZ

Poskytovatelé SASŠternberk - kopie


 

SAS Jiloro-Srdíčko - pro mikroregion Uničovsko v roce 2017 podpořili:

Lesy ČR