Jiloro-Srdíčko

 

SAS Jiloro-Srdíčko - pro mikroregion Litovelsko podporuje:

OPZ

Projekt: Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006954

Moravská cesta

 

Poslání:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Jiloro - Srdíčko na Šternbersku, Uničovsku a Litovelsku je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny, která problematickou situaci nezvládá překonat bez pomoci. Služby jsou poskytovány bezplatně, ambulantně nebo v domácím prostředí rodiny.

 

Cíle:

 • pomoc při získání, udržení nebo zvýšení kompetencí rodiny k výchově a péči o dítě
 • pomoc při získání, udržení nebo zvýšení kompetencí rodiny řešit svou nepřznivou sociální situaci
 • podpora zapojení rodin do života společnsti

 

Komu je služba určena:

 • sociálně znevýhodněným rodinám s dítětem do 18 let ze Šternberska, Uničovska a Litovelska, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé situace
 • rodiči, který usiluje o návrat dítěte do rodiny
 • rodiči, který usiluje o kontakt s dítětem
 • těhotné ženě

 

Co Vám nabízíme:

 • dopomoc a podpora při získání rodičovských dovedností, pomoc při práci s dětmi
 • dopomoc při hledání práce, bydlení
 • doprovod na úřady, k lékaři, do škol, k odborníkům
 • pomoc při vyřizování dokladů, dávek, zprostředkování návazných služeb ...
 • základní sociální poradenství

 

Kapacita:

AMBULANTNÍ SLUŽBA - okamžitá kapacita na jednotlivých pobočkách: 2 klienti

TERÉNNÍ SLUŽBA - maximální okamžitá kapacita souběžně na všech pobočkách: 4 klienti

 

Provozní doba:

AMBULANTNÍ SLUŽBA

pondělí:  8:00 - 9:00 hodin (LITOVEL, Vítězná 1129)


úterý:       8:00 - 12:00 hodin (ŠTERNBERK, Dvorská 13)


středa:    8:00 - 9:00 hodin (UNIČOV, Šternberská 497)

                   

TERÉNNÍ SLUŽBA se poskytuje po dohodě s klientem:

Šternbersko: pondělí - čtvrtek           8:00 - 16:00 hodin

                          pátek                             8:00 - 12:00 hodin


Uničovsko:     úterý - středa                8:00 - 16:00 hodin

                          pátek                             8:00 - 12:00 hodin dle potřeby


Litovelsko:     pondělí, čtvrtek             8:00 - 16:00 hodin

                          pátek                             8:00 - 12:00 hodin dle potřeby


Po předchozí domluvě může být terénní služba poskytnuta i v jiný pracovní den.

 

Služby jsou poskytovány bezplatně.

 


 

SAS Jiloro-Srdíčko pro mikroregion Šternbersko byla v roce 2018 podpořena:

OPZ

Poskytovatelé SASOlomoucký kraj

Město Šternberk


 

SAS Jiloro-Srdíčko pro mikroregion Uničovsko v roce 2018 podpořilo Město Uničov:

 

      Město Uničov


 

SAS Jiloro-Srdíčko - pro mikroregion Uničovsko v roce 2017 podpořili:

Lesy ČR