EU IROP+MMR

ZVYŠOVÁNÍ DOSTUPNOSTI CHARITNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU A ŠTERNBERSKU PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ OSOBY

 

Projekt rozšířil sociální služby do nového regionu, podpořil vytvoření nové sociální služby poradny, rozšířil pečovatelskou službu, pořídil vybavení a umožnil nákup automobilů pro sociální aktivizační služby, zavedl nové trendy práce s osobami z cílových skupin.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více informací zde.