Záměry

 • Charita Šternberk

  • Středisko Šternberk - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

   35 000 Kč
  • Středisko Uničov - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

   35 000 Kč
  • Středisko Litovel - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

   30 000 Kč
  • Středisko Šternberk - Podpora sociální služby Sociální rehabilitace Rozkvět (osoby s mentálním postižením) - částka bude upřesněna podle aktuálního výnosu sbírky

   1 Kč
  • Středisko Šternberk - Domácí zdravotní péči, včetně hospicové péče (péče o nemocné seniory, osoby se zdravotním postižením, umírající) - částka bude upřesněna podle aktuálního výnosu sbírky

   1 Kč
  • Středisko Uničov - zakoupení automobilu do Charitní pečovatelské služby - částka bude upřesněna podle aktuálního výnosu sbírky

   1 Kč
  • Středisko Uničov - podpora zdravotní a sociální služby, které jsou realizovány v charitním středisku v Uničově - částka bude upřesněna podle aktuálního výnosu sbírky

   1 Kč
  • Středisko Litovel - zakoupení osobního automobilu pro Domácí zdravotní péči - částka bude upřesněna podle aktuálního výnosu sbírky

   1 Kč