VÍME AKTUÁLNĚ!

Poskytujeme domácí hospicovou péči

Poskytujeme domácí hospicovou péči

Hospicovou péči o umírající přímo u nich doma poskytují Charity v Olomouckém kraji a částech Jihomoravského, Zlínského a Pardubického kraje téměř 20 let.

„Být druhému člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější – v lásce, v životě i v umírání.“

Elisabeth Kübler – Ross

Oxygenátor pro Domácí hospicovou péči

Oxygenátor pro Domácí hospicovou péči

Ředitelka Charity Šternberk Bc. Pavlína Vyvozilová převzala 11. května 2017 ve slavnostních prostorách radnice symbolický šek ve výši 30 tisíc Kč od ředitelky Tesca Šternberk Dagmar Pancové.

Slavnostního aktu byl přítomen starosta města Ing. Stanislav Orság. Z prostředků daru bude zakoupena speciální zdravotní pomůcka – oxygenátor, tím dojde ke zkvalitnění služeb pro osoby v terminálním stavu nemoci.

Občané Šternberka a okolí hlasovali v soutěži „ Vy rozhodujete, my pomáháme“, kterou organizuje Nadační fond Tesco.

Velké poděkování míří do NF Tesca i vedení Tesca ve Šternberku, se kterými máme velmi pěknou a dlouhodobou spolupráci.

Ukončení materiální sbírky

Dne 9. 5. 2017 byla ukončena materiální sbírka na pomoc mamince se čtyřmi dětmi zasažených požárem ve Šternberku dne 24. 4. 2017. Maminka velmi děkuje všem, kteří jí v této těžké situaci pomohli. Obrovská vlna solidarity pomohla velmi rychle mamince zajistit oblečení pro děti i pro ni, včetně hraček, školních potřeb, potravin a hygienických potřeb. S maminkou budeme nadále ve spojení a budeme se snažit jí co nejvíce pomoci vlastními silami, v případě potřeby budeme veřejnost opět informovat.

Finanční sbírka však stále pokračuje.

Veřejná finanční a materiální sbírka

Charita Šternberk společně s městem Šternberk vyhlašuje veřejnou finanční a materiální sbírku na pomoc matce se čtyřmi dětmi zasažených požárem bytu na ulici Uničovská ve Šternberku v pondělí dne 24. 4. 2017. 

 • Finanční příspěvky můžete zasílat na účet: 115-1060670297/0100 v.s. 244, který zřídila Arcidiecézní charita Olomouc

 • Materiální pomoc - oblečení, obuv, školní potřeby, hračky a dětské knihy přijímáme na sběrném místě - Charita Šternberk, Opavská 13, v pracovních dnech od 8 do 14 hodin.

  (Pro jiný termín volejte 585 011 014)

  Jedná se o potřeby pro tyto děti:

   

           Chlapec     11 let     vel. oblečení 152                 vel. bot 38

           Dívka         8 let       vel. oblečení 122 - 128        vel. bot 32

           Dívka         6 let       vel. oblečení 116                 vel. bot 30

         Chlapec   3 roky       vel. oblečení 98 – 104         vel. bot 25

   

  Všem dárcům upřímně děkujeme!!!

  

Veřejná sbírka                         Materiální sbírka

 

Požehnané Velikonoční svátky

Požehnané Velikonoční svátky

Ježíšova oběť na kříži přemohla smrt, na svých ramenou nesl všechny naše hříchy a dal nám naději věčného života.

Radostné Aleluja nechť zazní z našich úst i srdcí o Božím hodu velikonočním.