VÍME AKTUÁLNĚ!

"Vy rozhodujete, my pomáháme" - 2017

"Vy rozhodujete, my pomáháme" - 2017

Charita Šternberk se letos opět zapojila do programu společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Program si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Celkem bude v ročníku 2017 rozdělena částka 2 700 000 Kč, a to v 90 stanovených oblastech. 90 vítězných organizací tak získá částku 30 000 Kč.
Svým hlasem můžete naši organizaci podpořit i Vy.

Hlasování probíhá vhozením žetonu, který obdrží zákazník za každou transakci v obchodech TESCO, do připravených hlasovacích válců označených názvem a popisem projektu, umístěných u východu z ochodu.

Hlasovat je možné v období od 8. března 2017 do 4. dubna 2017

 

1. Charitní ples

1. Charitní ples

„Děkujeme všem, kteří přišli dne 18. 2. 2017 na PLES CHARITY do Újezdu u Uničova a vytvořili tak krásnou a pohodovou atmosféru. Tento ples na základě kladných ohlasů se bude organizovat i příští rok a to 10. 2. 2018 opět s Pavlem Novákem a skupinou Family. Na hojnou účast se už teď opět těší pracovníci střediska Uničov“.

 

Tříkrálová sbírka - konečné výsledky

Nejmladší koledník

Vážení příznivci Charity Šternberk,

všechny pokladničky Tříkrálové sbírky 2017 jsou rozpečetěny, peníze vloženy na účet Tříkrálové sbírky. Letošní výnos je pro nás zatím nejvyšší. Na pomoc lidem v nouzi jste přispěli ve šternberském děkanátě částkou 1 484 871 Kč.  Vážíme si štědrosti a ochoty společně s námi pomáhat. Děkuji za finance i důvěru v naši práci. Foto našeho nejmladšího koledníčka nás naplňuje nadějí i do budoucnosti, že společně s dobrovolníky může Tříkrálová sbírka vykonat spoustu dobra.

                                                                                                                                                      Pavlína Vyvozilová, ředitelka

Tříkrálová sbírka 2017 - poděkování

Tříkrálová sbírka 2017

Charita Šternberk děkuje všem šternberským občanům za podporu v rámci Tříkrálové sbírky. Bylo zapečetěno 35 pokladniček a vloženo 156 250 Kč. Malí i velcí koledníci popřáli a zazpívali, přinesli radost a požehnání do lidských příbytků. Za to jim patří můj dík. Dále bych chtěla poděkovat vedení Tesca Šternberk, které nám poskytlo občerstvení pro koledníky. Firmě Robertshaw s.r.o. Šternberk, díky kterým jsme následující den – tedy 15. ledna 2017 promítli dětem pohádkové představení.

Tříkrálová sbírka 2017 - koledování

Tříkrálová sbírka 2017 - koledování

Skupinka Tří králů zavítala dne 12. 1. 2017 mezi pracovníky Městského úřadu ve Šternberku. Koledování bylo příjemné a vzájemné, nejvíce jsme si přáli štěstí, zdraví, Boží požehnání, pohodu v rodinách a radost na pracovištích. Taktéž jsme navštívili pracoviště Místní akční skupiny (MAS) Šternbersko. Největší část koledníků vyjde v sobotu 14. ledna 2017 dopoledne a navštíví šternberské občany v jejich domovech.

Děkuji všem, kdo finančně pomohou osobám v nouzi!  Pavlína Vyvozilová