Nízkoprahové denní centrum Uzel

Kde nás najdete

Adresa

Opavská 1385/13, Šternberk 78501

Provozní doba

AMBULANTNÍ FORMA SLUŽBY: pondělí-pátek 8.00 - 15.00 hodin

TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY: středa 9.00 - 11.00 hodin

Na koho se můžete obrátit

Bc. Pavel Jadrný

vedoucí služby - sociální pracovník
Tel.: 739 500 406 E-mail: _8Io2W%7ZkAIQOQka.ExS3hcT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Nízkoprahové denní centrum Uzel

Typ služby
Nízkoprahová denní centra

Poskytovatel
Charita Šternberk

Kraj
Olomoucký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Pavel Jadrný

Registrační číslo služby
5370322

Poslání a cíle

Posláním sociální služby Nízkoprahové denní centrum Uzel je poskytnutí denního zázemí, materiální pomoci a hygieny lidem bez přístřeší ve městě Šternberku.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Další informace