Charitní poradna Nedlužím

Operační program Zaměstnanost

Služba je podpořena v rámci projektu: Charita Šternberk odborným poradenstvím bojuje proti dluhové pasti

registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0./16_047/0014529

Co nabízíme:

Posláním sociální služby “Charitní poradny Nedlužím“ je kontaktovat a navázat spolupráci s lidmi v mikroregionu Uničovska, Litovelska a Šternberska ambulantní i terénní formou, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, zejména následkem dluhového problému. Poskytované odborné poradenství vede ke stabilizaci tíživé situace a znovu začlenění do společnosti. Cílem je společně nalézt vhodný postup k řešení situace.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, zejména se jedná o osoby či rodiny s dluhovým problémem.

Věková hranice - služba je určena osobám od 19 let věku - nad 80 let věku.

Cílovou skupinou jsou osoby i rodiny s dluhovým i sociálním problémem v tíživé životní situaci (osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy).

Činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odkazy a zprostředkování, informační servis, doprovod)
  • sociálně terapeutická činnost poradenství zejména v oblasti práva - oblast  dluhové problematiky, poradenství v oblasti sociálních systémů
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (první jednání a zahájení spolupráce, individuální konzultace a základní krizová intervence)

Provozní doba:

AMBULANTNÍ SLUŽBA

ŠTERNBERK

PONDĚLÍ a STŘEDA         8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 14:30 hodin

ÚTERÝ a ČTVRTEK            8:00 – 12:00 hodin

MORAVSKÝ BEROUN

ÚTERÝ                                 10:00 – 14:00 hodin

Pracovní doba je ovlivněna náročností administrativní práce. Z tohoto důvodu je poslední klient přijímán 30 minut před koncem provozní doby. Jiné hodiny dle domluvy.

TERÉNNÍ SLUŽBA

ŠTERNBERK

ÚTERÝ                                  13:00 – 14:30 hodin

Pracovní doba je ovlivněna náročností administrativní práce. Z tohoto důvodu je poslední klient přijímán 30 minut před koncem provozní doby. Jiné hodiny dle domluvy.

Pracoviště:

  • Opavská 1385/13, 785 01 ŠTERNBERK
  • Nádražní 373, 793 05 MORAVSKÝ BEROUN

 

Kontaktujte nás:

Podporují nás:

Město Moravský Beroun

Olomoucký kraj     Město Šternberk          Město Moravský Beroun