Charitní poradna Nedlužím

 Podpořeno v rámci projektu MAS - Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku,    
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0./0.0./16_47/0006954.

Evropská unie                           Moravská cesta

Co nabízíme:

Posláním sociální služby “Charitní poradny Nedlužím!“ je kontaktovat a navázat spolupráci s lidmi v mikroregionu Uničovska, Litovelska a Šternberska ambulantní i terénní formou, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, zejména následkem dluhového problému. Poskytované odborné poradenství vede ke stabilizaci tíživé situace a znovu začlenění do společnosti. Cílem je společně nalézt vhodný postup k řešení situace.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, zejména se jedná o osoby či rodiny s dluhovým problémem. Věková hranice - služba je určena osobám od 19 let věku - nad 80 let věku.

Cílovou skupinou jsou osoby i rodiny s dluhovým i sociálním problémem v tíživé životní situaci (osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy).

Principy:

 • bezplatnost poradenství (poradenství je poskytováno zdarma)
 • zaručení anonymity klientům/zájemcům o službu (klienti nepředkládají žádné průkazy totožnosti, není po nich požadováno celé jméno, informace o návštěvě zůstávají pouze mezi klientem a pracovníkem)
 • zachovávání lidské důstojnosti (poskytované poradenství vede k důstojnějšímu životu, povzbuzení jedince, náhledu na životní situaci, zlepšení životní situace atd.)
 • samostatné rozhodování klienta a individuální přístup (klienta podporujeme v odpovědnosti za svůj život, přistupujeme k němu vždy jako k individuální osobnosti)
 • transparentnost služby (informace o službě a jejím financování jsou k dispozici široké veřejnosti na webových stránkách a ve Výroční zprávě)
 • návaznost služby (služba spolupracuje s dalšími sociálními i veřejnými službami, nabízí odkazy i zprostředkování služeb)
 • flexibilita služby (reagujeme na potřeby klienta či klientů)

Cíl:

Primárním cílem je poskytovat poradenství ambulantní a terénní formou pro lidi v tíživé sociální situaci a sociálně vyloučené, zejména v důsledku dluhové problému. Cílem služby je společně najít možnosti řešení dané situace, které povedou ke stabilizaci situace jedince či rodiny a k návratu do společnosti.

Dílčí cíle, v návaznosti na hlavní cíl jsou:

 • orientace v dluhovém problému
 • zvyšování finanční gramotnosti
 • zlepšení vazeb v okolí jedince
 • podpora a motivace k překonání tíživé situace

Činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odkazy a zprostředkování, informační servis, doprovod, volný internet)
 • sociálně terapeutická činnost poradenství zejména v oblasti práva - oblast  dluhové problematiky, poradenství v oblasti sociálních systémů
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (první jednání a zahájení spolupráce, individuální konzultace a základní krizová intervence)

Kontaktujte nás:

V roce 2019 službu podpořili:

Olomoucký kraj          ČSOB pomáhá regionům