Sociální rehabilitace Rozkvět

Posláním služby sociální rehabilitace Rozkvět je podporovat osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením i s možnými přidruženými vadami či onemocněním (zraková vada, rysy poruch autistického spektra, tělesné postižení, epilepsie, kardiovaskulární onemocnění) z Mikroregionu Šternberk tak, aby mohly dle svých schopností a možností dosáhnout co nejvyšší míry seberealizace, samostatnosti a soběstačnosti a zařadit se do běžného života srovnatelného s životem svých vrstevníků.

Cíl služby:

 • osvojení, rozvoj a upevnění soběstačnosti a samostatnosti tak, aby se uživatel dle svých možností a schopností dokázal postarat o sebe a o domácnost
 • osvojení, rozvoj a upevnění fyzických a psychických dovedností (paměť, pozornost, fyzická kondice, koordinace, motorika, komunikace,…) tak, aby mohl smysluplně trávit svůj volný čas
 • osvojení, rozvoj a upevnění sociálních návyků tak, aby mohl uživatel žít v běžné společnosti a mohl se účastnit společenských, kulturních, vzdělávacích, sportovních aktivit

Cílová skupina:

 • osoby ve věku 16-64 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením i s možnými přidruženými vadami či onemocněním (zraková vada, rysy poruch autistického spektra, tělesné postižení, epilepsie, kardiovaskulární onemocnění) z Mikroregionu Šternberk (Babice, Bělkovice- Lašťany, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová (místní části Veveří, Arnoltice), Jívová, Lipina, Lužice, Komárov, Mladějovice, Mutkov, Moravský Beroun, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk (místní části Dalov, Chabičov, Krákořice, Těšíkov), Žerotín), které chtějí spolupracovat na zvýšení své samostatnosti, nezávislosti a rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Služba je poskytována v přízemí budovy, prostory služby jsou bezbariérové.

Služba není určená pro osoby:

 • s těžkým a hlubokým mentálním postižením
 • s poruchou autistického spektra
 • které jsou aktuálně ve stavu nestabilizované duševní nemoci
 • které mají aktuálně (při žádání o poskytování služby) diagnostikovanou dlouhodobou infekční nemoc (hepatitida, mononukleóza, HIV, pásový opar, TBC, úplavice…), jež může ohrožovat druhé osoby

Zásady poskytování služby:

 • Bezplatnost základního sociálního poradenství, kdy  každý má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
 • Lidskou důstojnost zachovává rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby
 • Individuální přístup, naše pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob
 • Snížení nepříznivé sociální situace podporováním rozvoje samostatnosti u uživatelů, motivováním je k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • Sociální začleňování
 • Kvalita, kdy sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob

Poskytujeme tyto služby:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Provozní doba:

Ambulantní forma služby

Terénní forma služby  

Kapacita služby:

Ambulantní forma služby:

Okamžitá kapacita pro skupinovou činnost je: 6 uživatelů

Terénní forma služby:

Okamžitá kapacita: 3 uživatelé

 

Kontaktujte nás:

Podporují nás:

Město Moravský Beroun

Olomoucký kraj        Město Šternberk          Město Moravský Beroun