Domácí zdravotní péče

Komplexní odborná zdravotní péče, je poskytována na základě spolupráce s praktickými lékaři a s lékaři z odborných ambulancí. Přijímáme klienty také z různých lůžkových zařízení. Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v našem regionu. Všeobecné sestry se v rámci celoživotního vzdělávání kontinuálně vzdělávají a v roce 2014 absolvovaly školení v oblasti péče o seniory a v paliativní péči.

Cílová skupina:

Občané všech věkových kategorií, indikačních a diagnostických skupin, kteří jsou z důvodu změněného zdravotního stavu plně či částečně odkázáni na odbornou péči a pomoc druhé osoby (senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, nevyléčitelně nemocní a umírající).

Provozní doba:

Služba je poskytována nepřetržitě, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně.

Kde si můžete o naše služby či bližší informace požádat?

V případě potřeby odborné ošetřovatelské péče požádejte svého registrujícího (ošetřujícího lékaře), nebo nás kontaktujte na střediscích ve Šternberku, Uničově a Litovli. Rádi vám poskytneme potřebné informace.

Přehled poskytovaných zdravotních výkonů:

 • monitoring fyziologických funkcí
 • měření glykemie glukometrem
 • aplikace inzulínu (nácvik, edukace)
 • odběry krve a biologického materiálu
 • aplikace léčebné terapie
 • aplikace transdermálních náplastí
 • aplikace injekcí, aplikace opiátů
 • aplikace infúzní terapie s. c. - hypodermoklýza
 • aplikace klyzmatu
 • péče o pacienty s výživovými sondami, drenážemi
 • péče o pacienty se stomií (kolostomie, nefrostomie, urostomie)
 • péče o permanentní močové katetry mužů a žen
 • zavedení permanentního katetru u žen
 • prevence a léčba dekubitů
 • lokální ošetření a převazy defektů kůže, bércových vředů a pooperačních ran
 • kompresivní terapie - bandáže
 • ošetřovatelská rehabilitace (po CMP, úrazech a operacích; zácvik protetických a kompenzačních pomůcek)
 • péče o pacienty v terminálním stavu

Oblast působnosti:

Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany (Pohořany, Véska), Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá (Heroltovice), Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk (Dalov, Chabičov, Krakořice, Těšíkov), Štěpánov (Benátky, Březce, Moravská Huzová, Stádlo), Žerotín.

 

Kontaktujte nás:

Podporují nás:

Olomoucký kraj

"Podpořeno z programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové"

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové