Přehled TKS záměrů v roce 2022

 • Charita Šternberk

  • Přímá pomoc - středisko Šternberk

   20 000 Kč
  • Přímá pomoc - středisko Uničov

   20 000 Kč
  • Přímá pomoc - středisko Litovel

   20 000 Kč
  • Středisko Litovel- nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou službu

   127 000 Kč
  • Středisko Šternberk - Vybudování odstavné plochy pro automobily terénních služeb

   338 667 Kč
  • Středisko Šternberk - Pořízení nové tiskárny pro tisk materiálů pro klienty

   8 831 Kč
  • Středisko Uničov - Nákup automobilu pro Domácí zdravotní péči

   261 000 Kč
  • Středisko Šternberk-Litovel-Uničov-Pořízení 6 automobilů a vybavení zázemí sociálních služeb

   257 507 Kč
  • Rozvoj Domácí hospicové péče CARITAS v Olomouckém kraji

   30 000 Kč
  • Středisko Šternberk-Litovel-Uničov - Nákup auta pro Sas Pro rodinu

   85 000 Kč