Základní údaje o naší organizaci

Charita Šternberk vznikla na základě dobrovolného společenství šternberských věřících. Arcibiskup olomoucký ji zřídil v roce 1991. Charita Šternberk je církevní právnická osoba s vlastní právní subjektivitou, je registrována na Ministerstvu kultury (zařazena do rejstříku 30. 10. 1996, pod číslem 8/1-02-722/1996), podle zákona 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Současně tvoří základní složku Arcidiecézní charity Olomouc, která je součást Charity České republiky a je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.

 

SÍDLO A KONTAKTY:

Charita Šternberk, Opavská 13, 785 01 Šternberk

Tel./ fax: 585 011 014

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA:

Středisko Šternberk - Opavská 1385/13, 785 01 ŠTERNBERK

tel.: 585 011 014


Středisko Uničov - Šternberská 497, 783 91 UNIČOV

tel.: 585 054 519, 581 110 921


Středisko Litovel - Vítězná 1129, 784 01 LITOVEL

tel.: 585 341 444, 581 110 694


e-mail: info@sternberk.charita.cz

web: www.sternberk.charita.cz

ID datové schránky: yqfuha7

Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., pobočka Šternberk 1802861309/0800

IČ: 45238642

DIČ: CZ45238642