Základní údaje o organizaci

Charita Šternberk vznikla na základě dobrovolného společenství šternberských věřících. Arcibiskup olomoucký ji zřídil v roce 1991. Charita Šternberk je církevní právnická osoba s vlastní právní subjektivitou, je registrována na Ministerstvu kultury (zařazena do rejstříku 30. 10. 1996, pod číslem 8/1-02-722/1996), podle zákona 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Současně tvoří základní složku Arcidiecézní charity Olomouc, která je součást Charity České republiky a je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.

 

SÍDLO A KONTAKTY:

Charita Šternberk, Opavská 13, 785 01 Šternberk

Tel./ fax: 585 011 014

e-mail: info@sternberk.charita.cz

web: www.sternberk.charita.cz

ID datové schránky: yqfuha7

Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., pobočka Šternberk 1802861309/0800

IČ: 45238642

DIČ: CZ45238642

Středisko Šternberk: Opavská 13, 785 01 Šternberk

Středisko Uničov: Šternberská 497, 783 91 Uničov

 

Středisko Litovel: Vítězná 1129, 784 01 Litovel

 

VEDENÍ ORGANIZACE:

Ředitelka: Bc. Pavlína Vyvozilová

tel.: 581 110 931, 608 719 393

e-mail: pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz

 

Zástupce ředitelky a vedoucí střediska Litovel: Ing. Ludmila Zavadilová

tel.: 585 341 444, 581 110 694, 736 750 222

e-mail: ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz

 

Vedoucí střediska Uničov:

Bc. Alena Charouzová

tel.: 585 054 519, 581 110 921, 739 500 407

e-mail: alena.charouzova@sternberk.charita.cz

 

Správní středisko:

Účetní – ekonom: Ing. Kristýna Vyvozilová (tel.: 733 755 871)

Účetní – personalista: Lucie Vychodilová (tel.: 731 405 515)

 

PODPORU PRACOVNÍKŮ CHARITY, NEZÁVISLOU ODBORNOU POMOC A PORADENSTVÍ POSKYTUJÍ:

Supervizoři:

PhDr. Antonín Bryks, Mgr. Hana Štěpánková, Mgr. Renata Václavková, Mgr. Edmund Wittmann                

 

Poradní orgán:

Poradním orgánem v závažných záležitostech je Rada Charity Šternberk, která se řídí jednacím řádem. Od 1. 6. 2018 pracuje v tomto složení:

Předseda: PhDr. Jaromír Hublar, Ph.D.

Členové: PhDr. Hana Likešová, Ing. Jitka Zajacová, Mgr. Miroslava Petřeková, Ing. Soňa Šlosarová, MUDr. Karin Niklová

Duchovní správce: P. Mgr. Svatopluk Pavlica

 

Kontrolní orgán:

Revizní komise kontroluje účetnictví a dodržování Stanov ACHO. V roce 2014 pracovala v tomto složení:

Předseda: Monika Lakomá

Členové: Jitka Palůchová, Ing. Pavel Přidal