Charitní pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelů, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné nemohou dočasně postarat. Službu zajišťujeme v domácnosti uživatelů.

Co Vám nabízíme:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby:

  • přeprava uživatele autem pečovatelské služby

Pro koho tady jsme:

  • pro uživatele se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
  • pro seniory se sníženou soběstačností v základních dovednostech z důvodu věku, zejména sníženou schopností zajistit péči o svou osobu a domácnost

Cíl projektu:

Cílem pečovatelské služby je umožnit svým uživatelům žít v domácím prostředí, a to prostřednictvím pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, pomoci při zajištění chodu domácnosti, nebo prostřednictvím zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Principy:

K základním principům služby patří podpora soběstačnosti, respektování individuality, respektování práva uživatele na soukromí, volbu a vlastní rozhodnutí, zachování důstojnosti uživatele. Je kladen velký důraz na individuální sociální práci, poradenství a práci s rodinou uživatele, podporu duchovních potřeb a oprávněných práv a zájmů uživatele.

Provozní doba:

Služba je poskytována v pracovní dny pondělí – pátek od 7.00 do 15.30 hodin. V případě požadavku uživatele a volné personální kapacity zařízení lze čas poskytování služby po domluvě rozšířit.

Oblast působnosti:

Uničov a přilehlé obce: Benkov, Brníčko, Břevenec, Dlouhá Loučka, Dědinka, Dětřichov, Hlivice, Karlov, Králová, Křivá, Libina, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Oskava, Paseka, Plinkout, Renoty, Rybníček, Sovinec, Střelice, Sukolom, Šumvald, Troubelice, Újezd u Uničova, Zadní Újezd, Želechovice.

Ceny služby jsou stanoveny dle platné legislativy (vyhláška č. 505/52006 Sb.) Ceník bude předán zájemcům o službu při prvním kontaktu.

Kontaktujte nás:

Podporují nás:

Olomoucký kraj              Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci                Město Uničov

"Podpořeno z programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové"

VDV