Informace o zpracování osobních údajů

Naše organizace - Charita Šternberk (IČ 45238642) - je církevní právnická osoba s vlastní právní subjektivitou. Vznikla na základě dobrovolného společenství šternberksých věřících. Arcibiskup olomoucký ji zřídil v roce 1991. Charita Šternberk je registrována na Ministerstvu kultury (zařazena do rejstříku 30. 10. 1996, pod číslem 8/1-02-722/1996), podle zákona 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.

Charita Šternberk zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Posláním naší organizace je pomoc potřebným, kteří se nacházejí v tělesné, duševní, sociální nebo duchovní nouzi. Tuto práci Charita Šternberk koná prostřednictvím svých sociálních a  zdravotních služeb. Sociální služby jsou registrované a řídí se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Charita Šternberk zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb.
  • agenda související s poskytováním zdravotních služeb
  • personální a účetní agenda
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů
  • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost
  • pořádání dobročinných sbírek

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými zákony a směrnicemi. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše organizace v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro řešení Vašich požadavků a oprávněných nároků jsme ustanovili kontaktní osobu, kterou můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Vyvozilová, statutární zástupce organizace

Adesa: Charita Šternberk, Opavská 1385/13, 785 01 ŠTERNBERK

e-mail: pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz

 

Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že je naším zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.