Domácí hospicová péče

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC: +420 603 250 302, Řepčínská 2, Olomouc

 • pro oblast Olomouc, Hranice, Přerov, Prostějov, Šternberk
 • paliativa@olomouc.charita.cz
 • kontaktujte nás v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin
Kontakt na Charitu Šternberk:

Cílem hospicové péče je odlehčit rodině při náročné péči o blízkou osobu a umožnit tak nevyléčitelně nemocnému, aby mohl strávit důstojně poslední chvíle života mezi svými blízkými v domácím prostředí.

Odbornou paliativní péči o umírající poskytujeme tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi a osamocením. Péče může být poskytována až 6 hodin denně. Rozsah péče určí lékař.

Tým paliativní péče zahrnuje paliativního lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka a pastoračního asistenta.

Charita Šternberk je zapojena do projektu Hospicové péče Caritas, který realizuje Charita Olomouc ve spolupráci s dalšími Charitami v celém Olomouckém kraji. Partnerem projektu je i Hospic na Sv. Kopečku. Území kraje je rozděleno do tří centrálních pracovišť se sídlem v Olomouci, Šumperku a Zábřehu.

Zajišťujeme specializovanou mobilní hospicovou péči o umírající dospělé osoby v jejich domácím prostředí. Poskytujeme péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, psychologickou a duchovní. Jsme oporou jak pro pacienta, tak pečující rodinu.

Služba je poskytována ZDARMA a v NEPŘETRŽITÉM provozu. 

Odborným garantem projektu je MUDr. Martina Kirchnerová.

 Abychom vás mohli přijmout do péče, je třeba naplnit tyto podmínky:

 • pacient si přeje zůstat ve svém domácím prostředí, souhlasí s domácí hospicovou péčí a má zajištěnou 24hodinovou pomoc jiné osoby – rodinného příslušníka
 • pacient a jeho rodina jsou seznámeni se zdravotním stavem a prognózou vývoje nemoci
 • mít doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře k poskytování domácí hospicové péče

 Jak postupovat při podání žádosti o Hospicovou péči Caritas:

 • vyplňte žádost – viz níže (žádost vyplní ošetřující lékař)
 • připravte si lékařské zprávy a propouštěcí zprávu z nemocnice 

 Podle potřeby vám poskytneme:

 • odbornou lékařskou péči – spočívající v léčbě bolesti a přidružených symptomů, návštěvu lékaře v domácnosti, telefonické konzultace, drobné zdravotní výkony, aby pacient nemusel být převážen do nemocnice
 • odbornou péči týmu zdravotních sester – podávání léků k tišení bolesti, převazy a další zdravotní výkony
 • podporu sociálního pracovníka – poradenství ve věci příspěvku na péči a v dalších sociálně právních oblastech
 • duchovní podporu – prostřednictvím pastoračního pracovníka nebo duchovního, budete-li si přát
 • zapůjčení zdravotních pomůcek
 • zprostředkování návazných služeb naší Charity (pečovatelskou službu, zapůjčení kompenzačních pomůcek aj.)

Přijetí pacienta do Hospicové péče Caritas provádí paliativní lékař, který spolu se zdravotní sestrou provede vstupní návštěvu v domácím prostředí.

Přílohy:

ŽÁDOST

INFORMOVANÝ SOUHLAS

LETÁK

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI

 

Podporují nás:

                     Olomoucký kraj                         

"Podpořeno z programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové"

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové