Charitní pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora uživalům, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné nemohou dočasně postarat. Službu zajišťujeme v domácnosti uživatelů.

Co Vám nabízíme:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby:

  • přeprava uživatele autem pečovatelské služby

Pro koho tady jsme:

  • pro uživatele se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
  • pro seniory se sníženou soběstačností v základních dovednostech z důvodu věku, zejména sníženou schopností zajistit péči o svou osobu a domácnost

Cíl projektu:

Cílem pečovatelské služby je umožnit svým uživatelům žít v domácím prostředí, a to prostřednictvím pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, pomoci při zajištění chodu domácnosti, nebo prostřednictvím zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Principy:

K základním principům služby patří podpora soběstačnosti, respektování individuality, respektování práva uživatele na soukromí, volbu a vlastní rozhodnutí, zachování důstojnosti uživatele. Je kladen velký důraz na individuální sociální práci, poradenství a práci s rodinou uživatele, podporu duchovních potřeb a oprávněných práv a zájmů uživatele.

 

Provozní doba:

Služba je provozována v pracovní dny pondělí – pátek od 7.00 do 19.30 hodin. Odpolední služba (od 15.30 hodin) a večerní služba je omezena kapacitou (3 uživatelé) a jen pro osamělé uživatele bez rodinného zázemí. O víkendech a svátcích je služba poskytována od 7.00 do 19.30 hodin, omezena kapacitou (5 uživatelů) a jen pro osamělé uživatele bez rodinného zázemí.

 

Oblast působnosti:

Šternberk (Dalov, Chabičov, Krakořice, Těšíkov) a další obce regionu: Babice, Bohuňovice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraniční Petrovice, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice, Město Libavá (Heroltovice), Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Strukov, Štarnov, Štěpánov (Benátky, Březce, Moravská Huzová, Stádlo), Žerotín. 

Ceny služby jsou stanoveny dle platné legislativy (vyhláška č. 505/52006 Sb.) Ceník bude předán zájemcům o službu při prvním kontaktu.

Nadace Krása pomoci - medializace

 

Kontaktujte nás:

 

Podporují nás:

Olomoucký kraj        Nadace Krása pomoci 2019          Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

                   Město Šternberk                         Město Štěpánov              

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu“ Vy rozhodujete, my pomáháme“

Nadacni fond Tesco