Mateřské centrum Rybička

Podporovatelé:

Olomoucký kraj

Letní příměstské tábory při MC Rybička

registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014286

Logo OPZ barevné

Letní příměstské tábory proběhly již po několikáté, letos poprvé byly podpořeny z projektu MAS Moravská cesta v rámci Operačního programu zaměstnanost. Probíhaly ve čtyřech turnusech v červenci a v srpnu, pro věkové kategorie 4–6 let a 5–9 let. Dohromady se jich účastnilo 64 dětí.

Nabídka mateřského centra umožňuje maminkám na mateřské dovolené obnovit sociální kontakty, navazovat nová přátelství. Na besedách s odborníky různých oborů prohlubují své znalosti. Aktivní maminky se zde mohou realizovat na přípravě programů a nabídnout své schopnosti ostatním. Společná činnost rodičů a dětí přispívá velkou měrou k rozvoji duševních, citových i manuálních schopností dětí. Děti se zde mohou stýkat se svými vrstevníky a navazovat první přátelské kontakty, což je důležité hlavně pro děti před vstupem do mateřské školy.

Provozní doba:

pondělí-pátek 8.00 -12.00 hodin a další odpolední a víkendové aktivity dle aktuálního programu na webových stránkách MC Rybička.

Kontaktujte nás:

Dále nás podporují:

MPSV RODINA            Město Litovel