Postní almužna

Postní almužna je pastorační akce katolické církve v ČR během doby postní. Věřící při ní do malé papírové schránky postupně vkládají obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekli. Lidé tak mohou to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité postní almužny na pomoc potřebným. Takto získané prostředky se použijí prostřednictvím Charity v daném místě.

Jde o návrat ke starobylé postní tradici – almužně. Obdobné akce se již delší dobu konají i v jiných evropských zemích. Akce začíná na Popeleční středu, nebo o 1. neděli postní, trvá do konce postu, tedy 40 dní. (V olomoucké arcidiecézi je praxe odevzdání odlišná, zde věřící krabičky přinášejí do svých farností již na Květnou neděli). Po této době se papírové schránky vyberou zpět a výtěžek předá Charitě.

Mezi potřebnými, kterým byla poskytnuta finanční pomoc, byli:

  • rodiny, které byly ohroženy nenadálou situací – např. jeden z manželů nedostal několik měsíců mzdu; pohřeb v rodině; změna splátek hypotéky; aj.;
  • otec či matka – samoživitelé;
  • osoby se zdravotním postižením;
  • senioři;
  • Hospicová péče Caritas v Olomouckém kraji – zavedení nové služby, která je zaměřena na podporu lidem v terminálním stádiu jejich nemoci, podpora osobám, rodinám, které pečují o umírající.

Děkuji za všechny tyto osoby každému, kdo v postním období ke svému postnímu snažení přidal i almužnu – stala se konkrétní a velkou pomocí.

Kontaktujte nás: