Nízkoprahové denní centrum UZEL

Co nabízíme:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (hygienický servis - WC, sprcha, poskytnutí hygienických prostředků, praní a sušení prádla, zajištění šatstva) 
 • poskytnutí stravy (potravinový servis - káva, čaj, polévka, pečivo)
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (individuální konzultace a krizová intervence, pobyt v denní místnosti, poradenství (právní, rodinné, dluhové apod.) 

Pro koho je služba určena:

 • osobám bez přístřeší, které jsou plnoleté

Principy služby:

 • nízký práh vstupu (služba je otevřena cílové skupině bez předchozího objednávání, předkládání průkazů)
 • bezplatnost akutní pomoci a poradenství (akutní služby jsou poskytovány zdarma)
 • zaručení anonymity uživatelů (uživatelé nepředkládají žádný průkaz totožnosti, není po nich nutně požadováno celé jméno, informace o návštěvě zůstávají pouze mezi uživatelem a pracovníkem)
 • zachovávání lidské důstojnosti (poskytování služeb vedoucích k důstojnějšímu životu např. potravinový servis, hygienický servis, materiální pomoc),
 • samostatné rozhodování uživatelů a individuální přístup (uživatele podporujeme v odpovědnosti za svůj život, přistupujeme k němu vždy jako k individuální osobnosti)
 • transparentnost služby (je určena cílové skupině bez rozdílu, je kladem důraz na individuální přístup k uživateli, informace o službě jsou k dispozici široké veřejnosti na webových stránkách a ve výroční zprávě)
 • návaznost služby (služba spolupracuje s dalšími sociálními i veřejnými službami, nabízí odkazy i zprostředkování služeb)
 • flexibilita služby (reagujeme na potřeby uživatele).

Cíl služby:

Poskytovat komplexní ambulantní a terénní činnosti osobám bez přístřeší. Dále zlepšení kvality života osob v cílové skupině.

 

Kontaktujte nás:

Podporují nás:

Město Moravský Beroun

Olomoucký kraj         Město Šternberk           Město Moravský Beroun