Nadace Krása pomoci je krásná
1. listopadu 2021 Aktuality

Nadace Krása pomoci je krásná

Velmi výstižný výraz v názvu této nadace, protože je opravdu krásná, má ušlechtilé poslání, vytrvalá v délce pomoci. Vizí Nadace Krása pomoci je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče. Zároveň pracuje na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Posláním je provázet stárnutím. Zajišťuje vlastní moderní služby v domácím prostředí a získává finance na projekty pro seniory, podporuje neziskové organizace, které poskytují sociální služby pro seniory. Vznikla v r. 2008, předsedkyní správní rady je Taťána Gregor Brzobohatá.

Charitu Šternberk podporuje Nadace Krása pomoci již od samého začátku a to každoročně. Podporu získal projekt Podzim života. Velmi jednoduše řečeno se jedná o péči seniora v jeho přirozeném prostředí a péči o jeho domácnost. Je to registrovaná sociální služba – pečovatelská služba, kterou zajišťujeme na celém území šternberského děkanátu. Krása pomoci každoročně přispívá na mzdy pracovního týmu, který tvoři vedoucí služby, sociální pracovníci a pečovatelky. Zapojují se i pastorační asistenti, kteří nabízí duchovní podporu a doprovázení v závěru života člověka. Ročně uskutečníme 41 tisíc výkonů a to  250 klientům.V roce 2021 Nadace přispěla částkou 100 000,- Kč, dále mimořádně ještě částkou 212 641,- Kč  a pro rok 2022 bude uzavřen smluvní vztah ve výši 150 000 Kč. Paní ředitelka Nadace Krása pomoci  - Mgr. Soňa Morawitzová byla přítomná na XV. Benefičním koncertě naší charity, a to  25. září 2021 v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Bylo pro nás všechny příjemné se osobně seznámit a také poděkovat za dlouholetou podporu.

Závěrem chceme upřímně poděkovat správní radě Nadace i pracovníkům, že si vybrali k podpoře Charitu Šternberk. Děkujeme nejen za sebe, ale i za seniory. S čím se nejvíce potýkáme, je právě spíše oblast emocionální. Je třeba jim dávat pocit, že nežijí v osamění, že mají v nás oporu, porozumění, dáváme jim milosrdnou lásku – caritas, která vychází z našeho poslání.

Nadace Krása pomoci