Sociální rehabilitace Rozkvět

Kde nás najdete

Adresa

Opavská 1385/13, Šternberk 78501

Provozní doba

Ambulantní forma služby

PONDĚLÍ – PÁTEK 8:00 – 12:00; 12:00 – 15:00 - jen po předchozí domluvě

Terénní forma služby

PONDĚLÍ a STŘEDA 13:00 – 15:00; jiné časy až po předchozí domluvě s pracovníkem

Oblast působnosti

Babice, Bělkovice-Lašťany, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová (místní části Veveří, Arnoltice), Jívová, Lipina, Lužice, Komárov, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk (místní části Dalov, Chabičov, Krákořice, Těšíkov), Žerotín.

Na koho se můžete obrátit

Bc. Jana Vráblíková

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel.: 739 500 408 E-mail: 58AkOfh7Xevu5f56LTFDVbd80kxhT65j4mnhTj

Dagmar Mejzlíková

pracovník v sociálních službách

Blanka Pavelčíková

pracovník v sociálních službách
Tel.: 608 719 429

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Sociální rehabilitace Rozkvět

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Charita Šternberk

Kraj
Olomoucký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Jana Vráblíková

Registrační číslo služby
9895694

Poslání a cíle

Posláním služby sociální rehabilitace Rozkvět je podporovat osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením i s možnými přidruženými vadami či onemocněním (zraková vada, rysy poruch autistického spektra, tělesné postižení, epilepsie, kardiovaskulární onemocnění) z Mikroregionu Šternberk tak, aby mohly dle svých schopností a možností dosáhnout co nejvyšší míry seberealizace, samostatnosti a soběstačnosti a zařadit se do běžného života srovnatelného s životem svých vrstevníků.

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

Svoz uživatelů služby.