SAS Pro rodinu - mikroregion Šternbersko

Kde nás najdete

Adresa

Opavská 1385/13, Šternberk 78501

Na koho se můžete obrátit

Bc. Libor Kobylka

vedoucí služby
Tel.: 776 817 757 E-mail: 7boy8WagXryuRYUS%mrB409j65prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

SAS Pro rodinu - mikroregion Šternbersko

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Charita Šternberk

Kraj
Olomoucký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Libor Kobylka

Registrační číslo služby
5052307

Poslání a cíle

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Jiloro - Srdíčko na Šternbersku, Uničovsku a Litovelsku je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny, která problematickou situaci nezvládá překonat bez pomoci. Služby jsou poskytovány bezplatně, ambulantně nebo v domácím prostředí rodiny.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti