Nízkoprahové denní centrum Schod

Kde nás najdete

Adresa

Šternberská 497, Uničov 78391

Provozní doba

Provozní doba:

PROVOZNÍ DOBA

 

 

 

 

Terénní forma služby

Pondělí

08:00 -12:30

 

13:00 – 14:30

 

 

Úterý

08:00 -12:30

 

13:00 – 14:30

 

 

Středa

08:00 -12:30

 

13:00 – 14:30

 

 

Čtvrtek

08:00 -12:30

 

13:00 – 14:30

 

13:00 - 15:00

Pátek

08:00 -12:30

 

13:00 – 14:30

 

 

 

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Marie Hýžová DiS.

vedoucí služby - sociální pracovník
Tel.: 739 500 404 E-mail: 88EsVW.qghIkQOQka.ExS3hcT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Nízkoprahové denní centrum Schod

Typ služby
Nízkoprahová denní centra

Poskytovatel
Charita Šternberk

Kraj
Olomoucký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Marie Hýžová DiS.

Registrační číslo služby
3925133

Poslání a cíle

Posláním sociální služby Nízkoprahové denní centrum Schod je poskytnutí denního zázemí, materiální pomoci a hygieny lidem bez přístřeší ve městě Uničov.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí