Postní krabička - pomocník pro potřebné
17. února 2021 Aktuality

Postní krabička - pomocník pro potřebné

Vstupujeme do doby postní, každý máme nějaké očekávání, odhodlání ke změně nebo zřeknutí se požitků. Může to být např. prohloubení vzdělávání ve víře,  „detox“ od světa sociálních sítí a médií, abstinence od alkoholu či kouření. Charita nabízí již 11. rokem projekt Postní almužny. Je to malá krabička – pokladnička, ale prostřednictvím více malých krabiček, jdou dělat veliké, velmi pěkné a milosrdné skutky lásky pro člověka v nouzi.

Z dětství si vzpomínám na pěknou hračku – byl to kaleidoskop, který vytvářel nádherné obrazy barevných střípků a bylo možné jej měnit do mnoha podob. Tak je tomu i s Postní almužnou. Díky  vybraným prostředkům (mohou to být drobné částky), můžeme pomáhat potřebným a měnit jejich mnohdy smutné osudy. Můžeme jít i dál, být všímaví ke svému okolí, upozornit na strádání člověka a oslovit pracovníka Charity Šternberk, nejlépe pastoračního asistenta, který může pomoc zprostředkovat.

Jak začít? Vezměte si krabičku domů a střádejte do ní, třeba to, co jste záměrně nekoupili nebo si odřekli. Vytvořte tak svůj vlastní barevný kaleidoskop a představte si za ním, třeba  mladou početnou rodinu, která nemá na zaplacení nutných potřeb pro děti nebo momentálně splátku svých závazků, nebo staršího seniora, kterému chybí na doplatky léků, osobu bez přístřeší, která nemá zimní obuv. Zaneste krabičku i svým přátelům, kteří kvůli pandemii nebo z jiných příčin do kostela nemohou. Jsme sice uzavření v našich domovech, ale neuzavírejme svá srdce. Na Květnou neděli přineste postničky zpět do kostela nebo do Charity. Získané prostředky předává farnost Charitě Šternberk. Pak již nastupuje práce pastoračního asistenta, většinou ve spolupráci sociálního pracovníka. Pomoc pro potřebné probíhá formou finančního nebo věcného daru. Dále je zde také prostor pro pastorační rozhovor a povzbuzení.

Naše Charita v letošním roce vstoupila do 30. roku své existence. Poslání ke službě pomoci potřebným můžeme společně naplňovat.

Děkuji Vám.

Bc. Pavlína Vyvozilová

zástupce ředitele, pastorační asistent
Tel.: 581 110 931 E-mail: _8IvZ.54crIyb7bgc8m%Ccj_~goo892938Es-Z29g