Povodeň na Uničovsku napáchala obrovské škody
17. června 2020 Aktuality

Povodeň na Uničovsku napáchala obrovské škody

Chceme vás seznámit se situací v obcích Bedřichov, Oskava, Břevenec, Šumvald, Dlouhá Loučka a částečně na dolním konci obce Libina po bleskové povodni ze dne 7. 6. 2020.

Tímto bychom chtěli nejdříve velmi poděkovat všem dobrovolníkům za jejich obětavost a veřejnosti, za obrovskou solidaritu a pomoc lidem zasažených touto událostí.

Stále probíhá veřejná sbírka na pomoc lidem ze zasažených oblastí, kterou zřídila Arcidiecézní charita Olomouc:

č. ú.: 115-1060670297/0100

variabilní symbol 112

 

Přehled škod dle jednotlivých obcí
OBEC POČET ZASAŽENÝCH DOMÁCNOSTÍ POŠKOZENÉ STUDNY
BEDŘICHOV 3 1
BŘEVENEC 80 54
DOLNÍ LIBINA 6 0
DLOUHÁ LOUČKA 29 0
OSKAVA 84 22
ŠUMVALD 197 124
CELKEM 399 201
Celkem bylo navštíveno 466 domácností – z toho Charita navštívila 122

 

Krátké příběhy z obcí Dlouhá Loučka a Šumvald

V Dlouhé Loučce žijí osamělí senioři, kteří žili přímo u řeky Oskavy. Přišli o veškerý majetek, vytopeni byli do výšky 70 cm. Pán je po operaci srdce, nemají žádnou pomoc z řad blízkých. V domě je potřeba vytrhat podlahy, osekat omítky a vše znovu opravit. Část financí dostanou z pojistky. Zde pracují jak dobrovolníci z obce, tak charitní dobrovolníci. Seniorům budeme nadále pomáhat.

Druhý z mnoha podobných příběhů je z obce Šumvald. Mladá rodina s dvěma dětmi do 5ti let přišla o veškeré vybavení, byli zatopeni do výšky 60 cm. V domě a na dvoře zůstaly vysoké nánosy bláta. Rodina neměla ještě ani zaplacené vybavení domácnosti a už nemá nic. Bohužel pojištění nebylo zřízeno na povodně. Začínají tedy od nuly a s nulou.

Tým charitních pracovníků