Provoz našich služeb
17. března 2020 Aktuality

Provoz našich služeb

Přehled fungování našich sociálních služeb v týdnu od 16. 3. do 20. 3. 2020 (situace se mění každou hodinu)

Opatření NDC SCHOD:
  1. Od dne, tj. 16. 3. 2020, se maximální okamžitá kapacita klientů v Nízkoprahovém denním centru snižuje na 3. Klienti mohou využít pouze základní činnosti – výkon hygieny a podání stravy po nezbytně nutnou dobu, po těchto úkonech budou vyzváni k odchodu z NDC a uvolnění prostoru pro další klienty. Při naplnění okamžité kapacity budou další klienti vyzváni k návštěvě služby v jiný čas.
  2. Provozní doba centra se zkracuje na dobu od 8:00 hod. – 12:00 hod.
Opatření NDC Uzel:
  1. Od dne, tj. 16.03.2020, se maximální okamžitá kapacita klientů v Nízkoprahovém denním centru snižuje na 5. Klienti mohou využít pouze základní činnosti – výkon hygieny a podání stravy, po těchto úkonech budou vyzváni k odchodu z NDC a uvolnění prostoru pro další klienty.
  2. Provozní doba centra se zkracuje o dvě hodiny, tedy 8:00 hod. – 13:00 hod.
Opatření SAS Jiloro Srdíčko:

S účinností od 18. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu, vláda rozhodla o pozastavení činnosti některých služeb. Týká se SAS, které bude od 18. 3. po dobu nouzového stavu uzavřeno.

Opatření Charitní pečovatelská služba:

Klienti sami odhlašují péči, dále pracují dle potřeb v jednotlivých střediscích. Službu neomezujeme.

Opatření Domácí zdravotní péče:

Koordinují jednotlivé vrchní setry, provoz je omezen opatřeními vlády. Pracuje omezené množství sester a jen nezbytně nutné úkony.

Opatření Charitní poradny Nedlužím:

Služba je uzavřena. Všichni zaměstnanci pracují pouze na telefonu a emailu. Řeší akutní problémy klientů.

Opatření Sociální rehabilitace Rozkvět:

Služba je uzavřena.