Středisko ve Šternberku obléká nový kabát
23. srpna 2020 Aktuality

Středisko ve Šternberku obléká nový kabát

V tomto roce realizujeme několik projektů, které pomáhají zkvalitnit služby na Charitním středisku ve Šternberku. Naše charita zde provozuje 5 sociálních a jednu zdravotní službu pro občany regionu Šternberk. Naše budova se tímto stala energeticky méně náročnou a zejména je bezbariérová pro naše klienty, zájemce o službu i veřejnost. Více o opravách dále. Při opravách jsme spojilo několik projektů. Budova prošla v první etapě rekonstrukcí přízemí a co je potřeba nutně rekonstruovat je příjezdová cesta a dvůr.

první etapě proběhla konstrukce vnitřních prostor přízemí. Na financování se podílelo MAS Šternbersko – IROP – sociální infrastruktura – název projektu "Stavební úpravy objektu Charita Šternberk". Předmětem projektu byla modernizace zázemí dvou sociálních služeb (Sociální rehabilitace Rozkvět a Charitní poradna Nedlužím), které slouží všem cílovým skupinám využívajícím tyto sociální služby. Díky částečné rekonstrukci stávající budovy vzniknou modernizované prostory, které umožní citlivě rozdělit prostory pro poskytování služeb a prostory zázemí pro klienty i pracovníky. Díky tomu dojde k výraznému zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Financování  - IROP - 2.498.590 Kč, Město Šternberk 300.000 Kč a další více práce hradí Charita Šternberk asi 500.000 Kč

Na tento projekt navazujeme druhou etapou oprav a to dvoru, výměna oken a nové dveře v Rozkvětu, rekonstrukce „konzultovny“ v přízemí.

Zde se finančně podílí Olomoucký kraj  v rámci projektu - Zvyšování kapacity sociálního poradenství (zejména dluhového) a sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením.

Financování – Olomoucký kraj – 418.000 Kč, Nadace ČEZ – 70.000 Kč. Naší výzvou je získat dalších asi 400.000 Kč.

Děkujeme všem za dosavadní podporu!

kolektiv Charity Šternberk

Slavnostní otevření prostor po rekonstrukci

Havarijní stav dvora

 

 

Bc. Dana Vrzalíková DiS.

vedoucí střediska Šternberk, metodik služeb sociální prevence
Tel.: 724 732 839 E-mail: Z8AkOfhrWevu5f56LTFDVbd80kxhT65j4mnhTj