Kontakty

Charitní pečovatelská služba - středisko Šternberk

Tel.: 739 242 624
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Přeprava uživatele autem pečovatelské služby.

 

 

Pomoc a podpora uživatelů ze Šternberka a okolí, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné nemohou dočasně postarat. Službu zajišťujeme v domácnosti uživatelů. Hlavním cílem služby je umožnit svým uživatelům žít v domácím prostředí.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Kateřina Tomanová - vedoucí služby, sociální pracovník
Jana Hamplová - pracovník v sociálních službách
Bronislava Škodová - pracovník v sociálních službách
Hana Kurdiovská - pracovník v sociálních službách
Simona Indráková - pracovník v sociálních službách
Lucie Všetíčková - pracovník v sociálních lsužbách
Hana Gajdošíková - pracovník v sociálních službách