Kontakty

Charitní pečovatelská služba - středisko Uničov

Tel.: 605 897 998
Šternberská 497, Uničov, 783 91
Vedoucí služby: Ing. Ludmila Zavadilová - vedoucí projektu CHPS, Bc. Petra Kejvalová, DiS. - vedoucí stanice CHPS Uničov, sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Přeprava uživatele autem pečovateslké služby.

Organizace

Seznam lidí

Ing. Ludmila Zavadilová - vedoucí projektu CHPS
Petra Zapletalová - pracovník v sociálních službách
Petra Bezgin - pracovník v sociálních službách
Bc. Petra Kejvalová, DiS. - vedoucí stanice CHPS Uničov, sociální pracovník
Veronika Czeferová - pracovník v sociálních službách
Pavlína Weigelová - pracovník v sociálních službách