Charitní šatník - středisko Šternberk


  • Tel.: 585 011 014, 731 405 515
 
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

 

Výdej šatstva pro veřejnost s platností od 1. 2. 2019 UKONČEN!

 

Šatstvo přijímáme denně v době od 8.00 do 15.00 hodin a je použito výhradně
pro potřeby klientů Charity Šternberk.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. et Bc. Zuzana Knopfová, DiS. - sociální pracovník