Kontakty

Sociální rehabilitace Rozkvět

Tel.: 739 500 408
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01
Vedoucí služby: Bc. Jana Vráblíková - vedoucí služby, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Svoz uživatelů služby.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jana Vráblíková - vedoucí služby, sociální pracovník
Dagmar Mejzlíková - pracovník v sociálních službách
Blanka Pavelčíková - pracovník v sociálních službách