Mimořádné události

Nabízíme pomoc v případě různých mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof a havárií.

Jsme schopni nabídnout zejména:

 • materiální pomoc (čisticí prostředky a drogerii, oblečení)
 • zdravotní ošetření
 • humanitární pomoc
 • základní poradenství a sociální šetření                                                                        
 • duchovní pomoc
 • finanční pomoc
 • zajištění přepravy materiálu nebo osob
 • nouzové ubytování

Naše pomoc je určena:

 • jednotlivcům
 • rodinám
 • komunitám
 • obcím
 • organizacím a firmám

Kontaktujte nás:

 • tel: +420 733 755 862